top of page

Vol 1: Jak Wykorzystać Model 4D w Praktyce?

Osoby, które systematycznie obserwują nasze posty oraz artykuły, mogą już być świadome w jakim celu wykonywany jest model 4D - głównie w celu wyszukiwania kolizji w czasie, jednak czy jest to jedyny powód? Dzisiaj postaramy się opisać szersze zastosowanie modelu 4D w trakcie inwestycji. Dla lepszej czytelności tekstu podzieliliśmy ten artykuł na dwie części - kolejna cześć pojawi się w przyszłości.


Analizę modelu w czasie wykorzystujemy do:

  • Planowania na bazie modelu oraz rozwijania harmonogramu

  • Planowania logistyki na placu budowy

  • Organizacji BHP na budowie oraz szkolenia

  • Komunikacji ze stronami inwestycji

  • Komunikacji z podwykonawcami

  • Optymalizacji dostępnych zasobów na budowie

  • Tworzenia różnych wariantów

  • Śledzenia postępu prac

  • Określenia status zasobów


Planowanie na bazie modelu oraz harmonogramu


Słowo "planowanie" to słowo klucz dla modelu 4D, ponieważ wspiera on w ogromnym stopniu proces planowania od przetargu, aż po późniejszą budowę. Na etapie przetargowym pomaga działom ds. ofertowania, planowania oraz kosztorysowania podejmować decyzję. Symulacja przetargowa nie ma na celu tylko podniesienia prestiżu danego oferenta, ma podnieść jakość harmonogramu, oraz procesu planowania. Osoby, które pracują z harmonogramami np. w Primaverze wiedzą, że jest to świetne narzędzie do tworzenia szczegółowych procesów, jednak gdy w grę wchodzi bardzo skomplikowany projekt, gdzie ilość pozycji jest ogromna, to prawdopodobieństwo spowodowania niezauważalnej kolizji wzrasta drastycznie. Dlatego dla wielu klientów przygotowujemy symulację, która w prostszy sposób pomaga zobrazować założenia projektu i uniknąć niewidocznych w harmonogramie błędów, które mogą spowodować przegranie przetargu.Symulacja jest bardzo wygodnym rozwiązaniem, ponieważ można ją przesuwać do przodu-do tyłu, w celu analizowania konkretnych sytuacji i ewentualnych błędów. Animację można przedstawić na urządzeniach mobilnych, rzutnikach itd, jednak nie da się jej wydrukować. Polska, tak jak inne kraje, prawnie uznaje głownie dokumenty papierowe, dlatego na bazie symulacji można wykonać ilustrację, które następnie trafiają do dokumentacji.Planowanie na bazie modelu nie odbywa się tylko i wyłącznie na etapie przetargowym, to również analizowanie prac i rozwijanie harmonogramu w trakcie prowadzenia inwestycji. Po wygranym przetargu utworzona wcześniej symulacja, ilustrację oraz dokumentacja z metodologią konstrukcji wykorzystywana jest później na budowie. Dzięki modelowi 4D, spotkania koordynacyjne stają się efektywniejsze oraz decyzje podejmowane przez zespół stają się bardziej świadome. W sytuacji gdy zostajemy zaangażowani do pracy nad modelem 4D na etapie już prowadzonych prac, staramy się podzielić harmonogram i model na jak najwięcej szczegółów.Na powyższym filmiku możecie zobaczyć sekwencję wykonywania słupów oraz ich fundamentów. Oryginalnie zadanie to było przedstawione w postaci jednego kroku, jednak ze względu na analizę sekwencji postanowiono to zadanie podzielić na poszczególne elementy. Dzięki czemu można było określić dokładne zużycie betonu w skali miesiąca. Dodatkowo możecie zauważyć, że prace te są wykonywane pod ziemią, oraz że dookoła znajdują się jeszcze obszary tunelu, które zostaną wykopane w późniejszym etapie. Podział zadania na poszczególne elementy pozwoli na przeanalizowanie ile przestrzeni pozostanie na ulokowanie sprzętu logistycznego, transportowego lub magazynowego.


Planowanie logistyki na placu budowy


Spójrzcie dlaczego tak ważny dla nas jest proces symulowania ruchu.


Powyższy przykład jest stosunkowo prosty, ponieważ zaangażowany w proces jest jeden dźwig oraz pojazd ciężarowy, jednak już z tego przykładu można określić ile miejsca potrzebują pojazdy dookoła by zamontować zbiornik, jakie ruchy wykonuje dźwig i czy nie wchodzi w kolizje z innymi elementami. Dodatkowo symulacja daje nam informację, że należy zapewnić drogę dojazdową dla pojazdu ciężarowego. W sytuacji gdy dany zbiornik byłby o wiele większy I należałoby zaangażować w proces 2 dźwigi to proces ten stałby się o wiele bardziej skomplikowany. Planowanie na tym etapie jest o wiele bardziej istotne, ponieważ ewentualne błędy i ryzyka mogłyby spowodować ogromne straty w personelu oraz sprzęcie.Samo przedstawienie logistyki może mieć różne cele, tak jak na powyższej animacji możecie zobaczyć proces montażu zbiorników. Stanowi to alternatywę dla rysunków montażowych, które dość często są mało czytelne. Dodatkowo w wizualny sposób można zaprezentować inwestorowi lub brygadzistom, które zbiorniki będą montowane w jakiej kolejności. Dzięki umieszczeniu ruchów pojazdów w harmonogramie możemy przeanalizować czy w danym dniu nie przewidziano innych prac na drodze dojazdowej dla np. samochodów ciężarowych z transportem.Istnieją jednak projekty przy których, analiza transportu na budowie jest kluczowa. Takie inwestycję to np. budynki serwerownie i hale produkcyjne, w których klienci chcą sprawdzić czy pojazd z kanałami wentylacyjnymi zmieści się w zaprojektowanych drzwiach. Dokonać analizy czy w trakcie prac będą musieli poczekać z pracami murarskimi w niektórych sektorach, aby mieć wystarczająco miejsca, aby przetransportować wymagane instalacje oraz sprzęt. W tego typu projektach zaplanowanie prac daje nie tylko zysk w postaci czasu, ale ogranicza ryzyka związane z ewentualnymi rozbiórkami ścian lub konstrukcji ze względu na brak miejsca podczas montażu.


Organizacja BHP na budowie oraz szkolenia
Model 4D może posłużyć równie do stworzenia ilustracji, które można wykorzystać jako załączniki w dokumentach typu Health and Safety lub szkoleniach BHP. Ilustracje tego typu mogą być umieszczone w budowie i wspomóc tym samym zespół BHP.Jeśli mowa o BHP to ważnym również aspektem są godziny pracy na budowie. Zdarzają się ograniczenia związane z dostępnością obiektów i zamawiający daje możliwość pracy tylko w godzinach nocnych, ze względu na warunki na drogach lub ponadgabarytowe rozmiary obiektów. Dlatego też w tej symulacji pokazaliśmy jak generalny wykonawca planuje prowadzić prace nocne, gdzie ulokowanie zostanie oświetlenie, tak aby w bezpieczny sposób zamontować urządzenia.


Komunikacja ze stronami inwestycji


Model 4D to nie tylko informacje geometryczne, które widać po połączeniu modelu. Oprócz samego procesu tworzenia inwestycji to również pod produkcja, podczas której zawieramy np. informacje pisemne, które pomagają w zrozumieniu jak dana inwestycja będzie wykonana.W skład informacji tekstowych może być zawarte, zarządzanie transportem i dostawami, godziny w jakich może pracować budowa ze względu na nadmierny hałas. Zdarzają się sytuację, że wykonawcy mogą pracować tylko w określonych porach dnia. Dodatkowo, w o wiele prostszy sposób możliwe jest przedstawienie osobom, które nie są zaznajomione z obecnym projektem, nad rozkładem budynków, ilością pomieszczeń, czy zasięgiem żurawi.Jako generalny wykonawcy, jesteście świadomi, że bezpośredni kontakt z inwestorem lub zamawiający nie zawsze jest prosty, zdarzają się sytuację w których Ministerstwo Środowiska, oraz Transportu nakłada szereg wymagań, które mają istotny wpływ na budowę. Jako przykład możecie zobaczyć planowaną budowę mostu, oraz wymagania, w których określono, że podczas prac nad mostem musi istnieć przynajmniej jedno miejsce, przez które będą mogły przepływać statki, dodatkowo firma musiała podjąć starania dotyczące zabezpieczenia terenów obarczonych pracami przed nadmiernymi wibracjami, które mogłyby wpłynąć negatywnie na znajdujące się opodal skupiska ryb.Model 4D może również posłużyć jako kwartalny raport z postępu prac. W procesie inwestycyjnym dość często zdarza się, że inwestor wymaga systematycznych raportów oraz prezentacji pokazujących w jakim stopniu budowa jest zaawansowana oraz gdzie pojawiają się ewentualne problemy. Dzięki posiadaniu model 4D na inwestycji tworzenie prezentacji kwartalnej staje się o wiele prostsze.W poprzednich slajdach wspominaliśmy, że symulacje 4D oraz model 4D wspiera proces pozyskiwania potencjalnych klientów - dlaczego? Tak jak w przetargach piękne wizualizacje architektury przekonują inwestorów do zrealizowaniem danego projektu w takim stanie, a nie innym tak symulacje przetargowe, mogą mieć istotny wpływ na otrzymanie nowego kontraktu na budowę lub modernizację, ponieważ inwestor widzi jak firma, generalny wykonawca ma zamiar wykonać inwestycję.Niech BIM będzie z Wami!


Tags:

Comments


bottom of page