top of page

Wyjaśniamy: Digitalizacja, Cyfryzacja, Cyfrowa Transformacja

Jeśli to czytacie, to prawdopodobnie jesteście już na bieżąco z digitalizacją. Ale co z cyfryzacją albo cyfrową transformacją?

Digitalization vs digitization vs digital transformation

Chociaż znaczenie tych terminów może wydawać się podobne, występują między nimi istotne różnice. Digitalizacja, cyfryzacja i transformacja cyfrowa są często używane razem - czasami nawet zamiennie, co zdecydowanie jest błędem i może powodować konsternację. Dlatego właśnie w tym artykule postaramy się wyjaśnić to całe zamieszanie.


 

Analiza trendów Google Trends od 2004 do 2022 roku pokazuje, że cyfryzacja i digitalizacja są bardzo podobne w wyszukiwaniach internetowych, jednak jeśli do tego dodać cyfrową transformację, widać znacznie wyższy trend. Nie da się jednak nie zauważyć, że od mniej więcej 2016 roku zainteresowanie przemianami cyfrowymi niezmiennie wzrasta.


Google Trends analysis between digitalization, digitization and digital transformation over the years from 2004 to present times
Źródło: Google Trends

Czym jest cyfryzacja? [DIGITIZATION]


Cyfryzacja to proces przekształcania informacji z formatu fizycznego na cyfrowy. Oznacza to przekształcanie czegoś, co nie występuje w formie cyfrowej, w reprezentację cyfrową, która może być wykorzystywana do automatyzacji procesów i przepływów pracy. Digitalizacja umożliwia tworzenie wartości dodanej w biznesie, który potrzebuje do działania konkretnych danych. Pomaga ona stworzyć podstawy dla zastosowań biznesowych, które wykorzystują dane.


Digitalizacja to proces przenoszenia informacji z formatu fizycznego do formatu cyfrowego.


  • Każdy przypadek przekształcenia czegoś - na przykład zeskanowania zdjęcia lub dokumentu - w bity i bajty jest digitalizacją tego obiektu

  • Skanowanie dokumentu do archiwum cyfrowego tworzy jego cyfrową wersję, zakodowaną jedynkami i zerami, bez konieczności zmiany tego, co jest zapisane w dokumencie

  • Konwersja z analogowych kaset VHS na płyty CD, DVD lub Blu-Ray zawierające dane cyfrowe również dobrze obrazuje zjawisko cyfryzacji


Czym jest digitalizacja? [DIGITALIZATION]


Digitalizacja to w skrócie proces polegający na wykorzystaniu technologii cyfrowej do usprawnienia procesów biznesowych. Innymi słowy jest to wykorzystanie informacji w postaci cyfrowej do pracy na rzecz użytkownika, a rdzeniem tego terminu jest informacja cyfrowa. Dzięki digitalizacji procesy stają się bardziej wydajne, produktywne, ale także dochodowe.


Digitalizacja to wykorzystanie technologii cyfrowych i danych do usprawnienia procesów biznesowych, tworzenia nowych strumieni przychodów oraz budowania kultury cyfrowej.


Dane z każdej organizacji, w której występuje digitalizacja, oraz wszystkich jej zasobów są przetwarzane za pomocą zaawansowanych technologii cyfrowych, co prowadzi do fundamentalnych zmian w procesach biznesowych, które mogą skutkować nowymi modelami biznesowymi i zmianami społecznymi.


Idealnym przykładem digitalizacji w obecnym świecie jest konwersja arkusza kalkulacyjnego Excel na arkusz Google, który ma być przechowywany w chmurze. Platforma ta zapewnia przejrzyste środowisko, w którym dokumenty mogą być współużytkowane przez wiele osób (nawet w tym samym czasie). Sam arkusz Google wymaga jednak interakcji człowieka, aby był aktualny.

Digitalization vs digitization vs digital transformation stages

Czym jest transformacja cyfrowa? [DIGITAL TRANSFORMATION]


Transformacja cyfrowa to przekształcenie działań, procesów, produktów i modeli biznesowych w celu pełnego wykorzystania możliwości technologii cyfrowych. Jej głównym celem jest poprawa wydajności, zarządzanie ryzykiem, a nawet droga prowadząca do odkrycia nowych możliwości monetyzacji. Najprościej mówiąc, transformacja cyfrowa to robienie rzeczy w nowy (cyfrowy) sposób. Ma ona zmienić sposób zarządzania i funkcjonowania przedsiębiorstw, a także dostarczania wartości dodanej klientom.


Transformacja cyfrowa to zdolność do szybkiej adaptacji w razie potrzeby dzięki inteligentnemu wykorzystaniu technologii i informacji.


Odczyt danych z pliku PDF online lub przeniesienie danych z arkusza Google do aplikacji lub systemu, który przeanalizuje te dane jest typowym przykładem cyfrowej transformacji. Celem tego procesu jest dostarczenie nam informacji, które pozwolą nam zaoferować nowe produkty lub poprawić obsługę klienta. Nie wymagana jest duża interakcji z człowiekiem, ponieważ cały proces jest zautomatyzowany.


Czym to się właściwie różni?


Mówiąc krótko - digitalizacja i cyfryzacja są częściami transformacji cyfrowej. Digitalizacja polega na zastosowaniu technologii w istniejącej działalności. Transformacja cyfrowa oznacza wykonywanie zadań w nowy, cyfrowy sposób.


Transformacja cyfrowa obejmuje wszystkie aspekty działalności biznesowej, w skład których wchodzi:

  • zrozumienie klienta

  • strategia rozwoju

  • aplikacje mobilne dla przedsiębiorstw

  • digitalizacja procesów

  • wsparcie pracowników

  • nowe modele biznesowe


A czy Wasze biznesy są na drodze do cyfryzacji? Jeśli nie, to nie ma z czym zwlekać!


Niech BIM będzie z Wami!

Comments


bottom of page