top of page

LOD dla Bystrzaków: Jaki Poziom Szczegółowości dla Twojego Projektu BIM?

W branży budowlanej skuteczna komunikacja ma kluczowe znaczenie dla pomyślnej realizacji projektu. Jednak złożoność i różnorodność zaangażowanych dyscyplin często prowadzi do nieporozumień i błędnych interpretacji. Aby sprostać tym wyzwaniom, ustanowiono znormalizowany język znany jako poziom szczegółowości (LOD). LOD służy jako ramy do definiowania poziomu informacji i szczegółów wymaganych w modelu BIM, ułatwiając komunikację i koordynację między zespołami projektowymi.


Amerykański Instytut Architektów (AIA) początkowo wprowadził pięć "poziomów rozwoju" w celu określenia ilości szczegółów w modelu BIM w 2008 roku. Aby jeszcze bardziej usprawnić wdrażanie w różnych komponentach budynku, BIMForum zinterpretowało i rozszerzyło te poziomy, w wyniku czego w 2013 roku opublikowano Sześć Poziomów Rozwoju (Levels of Development). Poziomy te zapewniają jasne zrozumienie informacji i funkcji związanych z różnymi etapami projektu.

 

Zagłębmy się zatem w każdy poziom szczegółowości i jego znaczenie w BIM:


LOD 100 (Koncepcja)

LOD 100 as a rabbit

Na tym poziomie elementy modelu są reprezentowane graficznie przy użyciu ogólnych kształtów i symboli. Nacisk kładziony jest na zrozumienie projektu i wymagań przestrzennych. Na przykład obiekty przestrzenne są modelowane w oparciu o wymagania powierzchniowe projektu. Ten poziom pomaga zespołom projektowym skutecznie komunikować swoje koncepcyjne pomysły i potrzeby przestrzenne.


LOD 200 (Geometria przybliżona)

LOD 200 as a rabbit

W LOD 200 elementy modelu są reprezentowane graficznie z przybliżonymi specyfikacjami, ilościami, rozmiarami, kształtami, lokalizacjami i orientacjami. Zapewnia bardziej szczegółową reprezentację przestrzeni poprzez uwzględnienie elementów ograniczających, takich jak ściany, elewacje i kolumny. Poziom ten pomaga w lepszej wizualizacji i obliczaniu parametrów przestrzeni.

LOD 300 (Precyzyjna geometria)

LOD 300 as a rabbit

LOD 300 odpowiada etapowi dokumentacji budowlanej. Obejmuje modelowanie elementów z dokładną ilością, rozmiarem, lokalizacją, orientacją, szczegółami, produkcją, montażem i informacjami o instalacji. Poziom ten jest używany na etapie budowy i obejmuje precyzyjne odwzorowanie elementów konstrukcyjnych, mechanicznych, elektrycznych, hydraulicznych i przeciwpożarowych.

LOD 350 (Precyzyjna geometria z połączeniami)


W LOD 350 elementy zawierają wszystkie informacje z LOD 300, wraz z interfejsami, podporami i połączeniami z innymi komponentami budynku. Poziom ten kładzie nacisk na koordynację między różnymi systemami i dyscyplinami, pokazując ich wzajemne oddziaływanie. Modele LOD 350 umożliwiają skuteczne wykrywanie kolizji i koordynację między różnymi branżami.

LOD 400 (Produkcja)

LOD 400 as a rabbit

LOD 400 skupia się na kompletnych informacjach dotyczących produkcji i montażu. Model zawiera szczegóły, które mogą być bezpośrednio wykorzystane przez dostawców do produkcji reprezentowanych komponentów budynku. Poziom ten obejmuje między innymi dokładne odwzorowanie elementów konstrukcyjnych, systemów ochrony przeciwpożarowej, instalacji wodno-kanalizacyjnych i systemów mechanicznych / HVAC. Modele LOD 400 usprawniają proces produkcji i wspierają wydajne przepływy pracy w budownictwie.


LOD 500 (Postprodukcja)

LOD 500 as a rabbit

LOD 500 reprezentuje końcowy etap projektu, w którym model zawiera wszystkie niezbędne informacje do obsługi i konserwacji przez cały cykl życia budynku. Poziom ten obejmuje geometrię, konserwację, wyposażenie i dodatkowe informacje wymagane do zarządzania obiektem. Modele LOD 500 służą jako cenne punkty odniesienia dla bieżącej eksploatacji i konserwacji obiektu.


Jak znaleźć odpowiedni LOD dla Twojego projektu BIM?

Znalezienie optymalnego LOD dla projektu zależy od jego konkretnych potrzeb i celów. Dobrze zdefiniowany BIM Execution Plan (BEP) odgrywa kluczową rolę w określaniu pożądanego LOD w oparciu o kluczowe wskaźniki wydajności (KPI). Istotne jest, aby dostosować wymagania LOD do celów projektu, biorąc pod uwagę takie czynniki, jak zarządzanie obiektem, produkcja prefabrykatów, harmonogram i zarządzanie kosztami. Co więcej, zespół projektowy powinien ustanowić skuteczne przepływy pracy i zapewnić ciągłą komunikację, aby zmaksymalizować korzyści płynące z wdrożenia BIM.

W skrócie, drogę do znalezienia "idealnego" poziomu LOD można opisać za pomocą poszczególnych kamieni milowych:

Kamienie milowe do znalezienie "idealnego" poziomu LOD w projekcie.

Znalezienie odpowiedniego LOD dla projektu BIM to proces oparty na współpracy i iteracji. Wymaga dogłębnego zrozumienia celów projektu, skutecznej komunikacji z interesariuszami i elastycznego podejścia do dostosowywania się do zmieniających się wymagań. Dokładna ocena poszczególnych etapów projektu, jego złożoności i ograniczeń zasobów pozwala znaleźć właściwą równowagę i zmaksymalizować korzyści płynące z wdrożenia BIM.


Pamiętajmy, że chociaż BIM oferuje liczne korzyści, należy pamiętać, że udane wdrożenie wymaga czegoś więcej niż tylko szczegółowego modelowania. Właściwe zarządzanie danymi, w tym efektywne oznaczanie, atrybuty i konwencje nazewnictwa, ma kluczowe znaczenie dla wykorzystania potencjału BIM. Aby wykorzystać pełen potencjał BIM, zespoły projektowe muszą priorytetowo traktować aktualizację modelu w czasie rzeczywistym, zapewniając, że pozostanie on “jednym źródłem prawdy” przez cały cykl życia projektu. Zadając właściwe pytania i wykorzystując relacje lokalizacji, obiektów i danych, model staje się cennym zasobem do podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów.


Niech BIM będzie z Wami!

Komentarze


Komentowanie zostało wyłączone.
bottom of page