top of page

Przewodnik po Stowarzyszeniach BIM w Polsce

W tym artykule chcielibyśmy zabrać Was w podróż po stowarzyszeniach BIM w Polsce, a jak się okazało - naprawdę jest co śledzić. Zebraliśmy te, które naszym zdaniem, wydają się najciekawsze, dlatego najpierw powiemy Wam o nich parę słów - dlaczego warto poświęcić im uwagę, czym się charakteryzują, a na końcu dowiecie się trochę więcej o warunkach członkostwa każdego z nich. W tym artykule zdecydowaliśmy się na analizę 4 wybranych przez nas stowarzyszeń BIM w kraju:

 • Stowarzyszenie BIM

 • Stowarzyszenie buildingSMART Polska

 • Stowarzyszenie BIM Klaster

 • Stowarzyszenie OSWBZ 

W teorii stowarzyszenie to grupa osób, które łączą wspólne zainteresowania, bądź wspólny cel. W kwestii stowarzyszeń BIM ich głównym celem jest zazwyczaj zrzeszanie ludzi oraz technologii w wirtualnym świecie, a także zainspirowanie firm do podjęcia działań zmierzających do pełnego wykorzystania technologii BIM w całym procesie inwestycyjnym. I choć w Polsce nie obowiązuje jeszcze wymóg, że wszystkie inwestycje powinny być wykonywane z uwzględnieniem technologii BIM, to jednak znaczna część inwestycji państwowych ma już zapis w wymaganiach przetargowych by były robione w BIMie. To samo odnosi się do prywatnych inwestycji - mogą być robione w z wykorzystaniem BIMu, ale nie muszą - państwo do tego nie zmusza, co najwyżej może zalecać. Z punktu widzenia sektora publicznego, najistotniejsze wydaje się wdrożenie BIM do zamówień publicznych, gdzie głównym obszarem wdrożenia technologii jest niewątpliwie branża budowlana.Stowarzyszenie BIM


Stowarzyszenie, które w 2014 roku pierwotnie powstało pod nazwą „Stowarzyszenie BIM dla polskiego budownictwa”, od 2021 roku znacząco rozszerzyło zakres swojej działalności, tworząc hub, w którym członkowie mogą nie tylko zyskać kontakty biznesowe, ale również wymieniać się wiedzą i doświadczeniem w zakresie cyfrowych rozwiązań.


Stowarzyszenie już od wielu lat jest rozpoznawalne nie tylko na ternie Polski, ale i poza granicami kraju. Dzięki licznym warsztatom, artykułom oraz publikacjom branżowym, prezentuje swoje cyfrowe rozwiązania bezpośrednio członkom oraz osobom śledzącym ich aktywność.


Dzięki integracji ekspertów z różnorodnych branż, m.in. budowlanej, ekonomicznej, logistycznej, IT oraz prawnej, Członków Stowarzyszenia BIM wyróżniają rozległa ekspertyza, doświadczenie oraz know-how, które bezpośrednio pozycjonuje je jako spójną i kompetentną organizację pierwszego kontaktu w obszarze gospodarki cyfrowej.


Cele strategiczne Stowarzyszenia BIM


Dzięki sieci powiązań biznesowych Stowarzyszenie jest platformą do dzielenia się wiedzą oraz doświadczeniem, które bierze czynny udział w cyfrowych przemianach gospodarki. Organizacja współpracuje również z sektorem uczelni wyższych w celu tworzenia kierunków o metodyce BIM, które niestety na ten moment nie są wystarczająco rozwinięte ani na polskich uniwersytetach, ani w szkołach wyższych. Sam zapis na ich stronie głosi: Naszą misją jest pomoc w zrozumieniu transformacji cyfrowej, oraz otwarciu cyfrowego świata w taki sposób, by był on osiągalny dla każdego.”


Warunki członkostwa


Stowarzyszenie BIM pozwala wybrać 2 rodzaje członkostwa na odrębnych zasadach:

 • Członek Zwyczajny - składka w wysokości 300 PLN (2021r.)

 • Członek Wspierający - składka w wysokości 3000 PLN (2021r.)

O ile to pierwsze daje pełen dostęp do stowarzyszenia, cyklicznych spotkań “BIM+”, możliwość bycia prelegentem na konferencjach, to drugi rodzaj członkostwa, poza wymienionymi wcześniej benefitami, opiera się bardziej na zasadach współpracy ze stowarzyszeniem. Dlatego tak znaczna różnica w składkach odpowiada korzyściom jakie płyną z bycia członkiem wspierającym organizację.


Więcej o Stowarzyszeniu BIM możecie przeczytać na ich stronie https://plbim.org/#/
Stowarzyszenie buildingSMART Polska


BuildingSMART Polska jest międzynarodową organizacją non-profit, której mottem jest wyznaczenie kierunków postępu cyfryzacji w budownictwie. Innowacja, standaryzacja oraz otwartość na dzielenie się rozwiązaniami technologicznymi w kwestii wymiany danych BIM świetnie opisuje charakter stowarzyszenia.


Otwartość, neutralność, non-profit oraz globalne podejście to 4 pilary jakie buildingSMART wymienia na swojej stronie. W skrócie można powiedzieć, że stowarzyszenie rzeczywiście dba o rozwój mądrzejszego budowania, co w dużym stopniu można osiągnąć dzięki stosowaniu technologii BIM w oparciu o nowe standardy wymiany danych.


Cele strategiczne


Stworzenie podstaw funkcjonowania organizacji zrzeszającej podmioty rynku budowlanego, integrującej działania związane z technologią BIM na poziomie krajowym i międzynarodowym to jeden z głównych celów stowarzyszenia buildingSMART Polska. Szeroka adaptacja oraz otwartość organizacji to bez wątpienia kluczowe elementy, dzięki którym członkowie decydują się na dołączenie.


Warunki członkostwa


Jako organizacja non-profit, buildingSMART Polska, środki uzyskane w trakcie działalności przeznacza na realizację ich założeń statutowych. Stowarzyszenie oferuje aż 5 sposobów zaangażowania w działalność:

 • Członek Korporacyjny

 • Członek Korporacyjny Premium

 • Członek Indywidualny

 • Obserwator

 • Partner

Nie ma wątpliwości, że poza umową partnerską, członek korporacyjny premium może cieszyć się wszystkimi benefitami oferowanymi przez buildingSMART oraz, jak sami twierdzą - udoskonalać i zmieniać świat.


*Stawki członkostwa, które nie są dostępne bezpośrednio na stronie stowarzyszenia, z łatwością można uzyskać po bezpośrednim kontakcie z przedstawicielami.


Więcej o stowarzyszeniu buildingSMART Polska możecie przeczytać na ich stronie https://buildingsmart.org.pl/stowarzyszenie/


Stowarzyszenie BIM KlasterOd ponad już 10 lat możemy obserwować rozwój stowarzyszenia BIM Klaster na rynku polskim i nie tylko. Integracja ekspertów z branży budowlanej, IT oraz technologii cyfrowych otwiera przed nami drogę na nowe standardy, które niebawem staną się codziennością w branży. Na ten moment BIM Klaster zrzesza przedsiębiorstwa, od mikro przez duże firmy z wieloletnim stażem z branży budowlanej oraz ICT, docierając aż do instytucji publicznych wspierających tym samym rozwój technologii działających na terenie całego kraju.


Organizując liczne wydarzenia, webinaria, konferencje oraz szkolenia, BIM Klaster stara się zwiększyć świadomość jak ważna jest cyfryzacja oraz wprowadzanie innowacji na rynek budowlany. Od 2019 roku stowarzyszenie wchodzi w skład Digital Innovation Hub - jednego z pięciu konsorcjów, które uzyskały uznanie w oczach ekspertów w konkursie “Standaryzacja usłóg Hubów Innowacji Cyfrowych dla wsparcia cyfrowej transformacji przedsiębiorstw."


Cele strategiczne


Główną misją klastra, jak sami sądzą, jest łączenie potencjału i kompetencji firm oraz innych podmiotów pozwalające na realizację dowolnych projektów budowlanych w najnowszych technologiach ICT. To kolejne stowarzyszenie propagujące ideę tego jak istotne jest korzystanie z nowych technologi BIM oraz wdrażanie ich do projektów inwestycyjnych.


Warunki członkostwa


Podobnie jak w buildingSMART Polska, BIM Klaster również oferuje 5 typów członkostwa:

 • firmy jednoosobowe, mikro, spółki cywilne, zatrudniające od 1 do 4 pracowników – składka w wysokości 600 zł,

 • firmy mikro, zatrudniające od 5 do 9 pracowników – składka w wysokości 1000 PLN (2022r.)

 • firmy małe, zatrudniające od 10 do 49 pracowników – składka w wysokości 1500 PLN (2022r.)

 • firmy średnie, zatrudniające od 50 do 249 pracowników – składka w wysokości 4000 PLN (2022r.)

 • firmy duże, zatrudniające powyżej 250 pracowników – składka w wysokości 7000 PLN (2022r.)

Poza wyżej wymienionymi członkostwami BIM Klaster oferuje również Patronat Stowarzyszenia, który polega na współpracy partnerskiej oraz otrzymywaniu wsparcia przy organizowaniu warsztatów, konferencji, szkoleń, itp.


Więcej o stowarzyszeniu BIM Klaster możecie przeczytać na ich stronie https://www.bimklaster.org.pl/dolacz-do-nas/


Stowarzyszenie OSWBZ


To stowarzyszenie zdecydowaliśmy się zawrzeć na naszej liście, mimo że nie jest ono stricte stowarzyszeniem BIM. Jednak dyskusja o tym jaki wpływ ma budownictwo na środowisko jest zdecydowanie wartym poruszenia, bieżącym tematem, a OSWBZ otwarcie przedstawia swoją misję, skłaniając tym samym firmy oraz inwestorów do przemyśleń oraz wybierania bardziej zrównoważonych sposobów w branży budowlanej.


Akronim OSWBZ jest tak naprawdę rozwinięciem nieco bardziej skomplikowanej nazwy na stowarzyszenie “Ogólnokrajowe Stowarzyszenie Wspierania Budownictwa Zrównoważonego – Polish Institute for Ecological Building”. Organizacja różni się nieco od tych wymienionych do tej pory, jednak ich cele oraz misje zdecydowanie znajdują odbicie w obecnym, dynamicznie zmieniającym się świecie. Liczne spotkania branżowe połączone z wymianą doświadczeń mają na celu integrację członków stowarzyszenia, których dewizą jest promowanie ekologicznego i bardziej zrównoważonego budownictwie w Polsce.


Cele strategiczne


Głównym nastawieniem OSWBZ jest ekologia oraz ekologiczne podejście do procesów inwestycyjnych z wykorzystaniem cyfrowych technologii. Organizacja powstała z inicjatywy firm z sektora nieruchomości komercyjnych, a zrównoważone budownictwo stanowi ich kluczowy pilar. OSWBZ swoje misje realizuje poprzez:

 • promowanie budownictwa zrównoważonego

 • promowanie zrównoważonej urbanistyki i planowania przestrzennego

 • organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów

 • wspieranie wydarzeń kulturalnych i sportowych

 • certyfikację budynków (Green Building Standard), a także edukację przyszłych członków


Warunki członkowstwa


OSWBZ oferuje 3 możliwości zostania członkiem wspierającym:

 • Pakiet Srebrny - 2000 PLN (2022r.)

 • Pakiet Złoty - 5000 PLN (2022r.)

 • Pakiet Platynowy - 15 000 PLN (2022r.)


Składka najwyższego pod względem korzyści - Pakietu Platynowego - umożliwia członkom uzyskanie opinii projektu pod względem oceny w wybranym systemie Leed lub Breeam - dwóch najbardziej popularnych systemów certyfikacji energetycznej, a posiadanie takich certyfikatów znacząco wpływa na podwyższenie wartości obiektu, co przekłada się na zyski w obrocie nieruchomościami.


Więcej o stowarzyszeniu OSWBZ możecie przeczytać na ich stronie http://oswbz.org/dlaczego-zostac-czlonkiem/


Podsumowując, każde ze stowarzyszeń wybranych przez nas jest nieco inne, jednak wszystkie mają podobne cele - cyfryzacja, automatyzacja, mądre budownictwo oraz troska o ekologię. Są to niewątpliwie kwestie, które w dzisiejszym świecie nie powinny być pomijane. Uważamy, że każde z nich warte jest uwagi, także korzyści płynące z każdego z członkowstw na pewno znajdą odzwierciedlenie tak samo w relacjach biznesowych, jak i w optymalizacji projektów. Możliwości oraz wiedza z nich płynące są tak naprawdę nieograniczone, należy tylko wybrać to stowarzyszenie, którego wizje przekonują Was najbardziej. W innym razie, zawsze można zostać członkiem każdego z nich ;)


Niech BIM będzie z Wami!

Comments


bottom of page