top of page

BIM KPIs: Czym Są i Jak Je Mierzyć?

Metodyka BIM (Building Information Modeling) przynosi liczne korzyści dla branży budowlanej, zwiększając efektywność i jakość procesów projektowych oraz budowlanych. Jednak aby ocenić rzeczywiste korzyści z wdrożenia BIM, niezbędne są odpowiednie kluczowe wskaźniki efektywności (KPIs). KPIs pozwalają monitorować postępy, identyfikować obszary wymagające usprawnień i oceniać zwrot z inwestycji.

Warto zrozumieć, że KPI w kontekście wdrożenia metodyki BIM są odrębne dla różnych osób i grup interesariuszy. Każda strona projektu ma swoje unikalne oczekiwania i cele, dlatego ważne jest dostosowanie ich do konkretnych perspektyw i potrzeb. Dla właścicieli projektu, kluczowe mogą być KPI związane z oszczędnościami i zwrotem z inwestycji. Chcą wiedzieć, ile zaoszczędzili lub nie zaoszczędzili dzięki zastosowaniu BIM oraz jakie korzyści finansowe przynosi projekt. Z kolei, dla pracowników i zespołu projektowego ważne KPI mogą być związane z efektywnością procesów projektowych, jakością modeli BIM, ilością wykrycia (bądź nie wykrycia clashy) czy skutecznością współpracy między różnymi dyscyplinami.

 

Na początek, jednak, zacznijmy od podstawowych terminów:

KPI - Key Performance Indicator

W kontekście BIM stanowią niezwykle istotny narzędzie oceny i monitorowania skuteczności wdrożenia metodyki w projektach budowlanych. KPIs to konkretne miary i wskaźniki, które pozwalają na obiektywną ocenę korzyści wynikających z BIM, pomagając firmom w zrozumieniu, jakie efekty przynosi jej zastosowanie. Jedną z głównych charakterystyk KPI jest to, że powinny zawierać cel, który jest realistyczny (!). Obejmują one różnorodne aspekty, takie jak:

  • redukcja błędów projektowych

  • skrócenie czasu projektowania

  • efektywniejsza komunikacja

  • ograniczenie kosztów kolizji na placu budowy

Dzięki KPIs, firmy budowlane mogą dokładnie mierzyć, analizować i udoskonalać swoje procesy, co prowadzi do zwiększenia efektywności, poprawy jakości projektów oraz optymalizacji zwrotu z inwestycji w BIM.


BIM KPIs how they should be chart

ROI - Return on Investment

Zwrot z Inwestycji, czyli ROI, to kluczowe pojęcie w świecie biznesu, które odgrywa istotną rolę w ocenie opłacalności inwestycji. ROI to procentowy wskaźnik, który pozwala określić zyski lub straty wynikające z danego przedsięwzięcia w stosunku do poniesionych nakładów finansowych. W kontekście BIM, ROI jest narzędziem oceny opłacalności wdrożenia go projektach budowlanych. Pozwala firmom określić, czy inwestycja w BIM przynosi korzyści finansowe poprzez zwiększenie efektywności, redukcję kosztów, skrócenie czasu projektowania lub zwiększenie jakości projektów. Wartość ROI jest wyrażana jako stosunek zysków do kosztów, co umożliwia firmom podejmowanie bardziej przemyślanych decyzji inwestycyjnych i ocenę zwrotu z inwestycji w BIM.

What is ROI and how to calculate it

Teraz skupmy się na 7 kluczowych wskaźnikach efektywności (KPI), specyficznych dla naszej branży, i zobaczcie jak widzimy ich znaczenie w skutecznym wdrożeniu metodyki BIM:


Efektywność Projektu

Jako jeden z kluczowych KPI w kontekście wdrożenia metodyki BIM, koncentruje się na zapewnieniu, że cały proces budowlany przebiega sprawnie i optymalnie. Obejmuje ona szereg aspektów, które mają zasadnicze znaczenie dla sukcesu projektu budowlanego. Ten KPI to nie tylko kwestia optymalizacji procesów, ale także skupienia się na minimalizacji kosztów, zwiększeniu wydajności i zapewnieniu, że projekt jest realizowany zgodnie z planem.

KPI w BIM: efektywność projektu - jak o niego dbać.

Oszczędności Kosztów

W tym punkcie, nasz KPI koncentruje się na maksymalizacji efektywności finansowej poprzez redukcję zbędnych wydatków w trakcie cyklu życia projektu budowlanego. Oszczędności kosztów uwzględniają cały cykl życia projektu, co oznacza, że analizowane są nie tylko koszty początkowe, ale także koszty eksploatacji i utrzymania obiektu po jego ukończeniu. Ponadto, redukcja kosztów i efektywne zarządzanie finansami projektu przyczyniają się do zwiększenia rentowności projektu budowlanego.

KPI w BIM: oszczędność kosztów - jak o niego dbać.

Jakość Modelu

W kontekście KPI w BIM koncentruje się na zapewnieniu dokładnych i wszechstronnych cyfrowych reprezentacji projektów budowlanych. Modele BIM muszą odzwierciedlać rzeczywiste wymiary, proporcje i szczegóły projektu. A wysoka jakość modelu BIM ma istotne znaczenie dla sukcesu projektu budowlanego, zapewniając pełniejsze zrozumienie projektu, minimalizację błędów i lepszą współpracę między zespołami.

KPI w BIM: jakość projektu - jak o niego dbać.

Skuteczność Współpracy

Ten KPI koncentruje się na zapewnieniu sprawnego przepływu informacji i koordynacji między wszystkimi uczestnikami projektu budowlanego. W projekcie budowlanym biorą udział różne dyscypliny, takie jak architektura, inżynieria, elektryka, hydraulika, itp. Skuteczność współpracy polega na zapewnieniu, że te dyscypliny współpracują ze sobą harmonijnie, eliminując kolizje i konflikty w projektowaniu.

KPI w BIM: skuteczność projektu - jak o niego dbać.

Terminowa Dostawa

Niezwykle ważny wskaźnik, który koncentruje się na zapewnieniu terminowego zakończenia projektu budowlanego (czyli to co lubimy najbardziej). Wymaga on efektywnego zarządzania czasem i harmonogramem projektu. Dodatkowo, metodyka BIM umożliwia lepsze planowanie i kontrolę czasu, co pomaga w minimalizowaniu opóźnień.

KPI w BIM: terminowa dostawa - jak o niego dbać.

Stopień Wykrywania Kolizji

Wczesna identyfikacja kolizji pozwala projektantom i inżynierom na zoptymalizowanie projektu, eliminując niepotrzebne konflikty i problemy. Ponadto, stopień wykrywania kolizji wpływa również na jakość modelu BIM. Im dokładniejsza identyfikacja kolizji, tym lepsza jakość modelu, co przekłada się na dokładność i kompletność cyfrowych reprezentacji projektu.

KPI w BIM: stopień wykrywania kolizji - jak o niego dbać.

Dokładność Danych

W tym KPI to wysoki poziom dokładności danych pomaga w minimalizowaniu błędów projektowych i niezgodności między modelem BIM a rzeczywistością. Dokładne dane pozwalają na lepsze raportowanie i analizy projektowe. Mogą być wykorzystywane do generowania raportów, prognoz i analiz kosztów, a także lepsze zarządzanie zasobami.

KPI w BIM: dokładność danych - jak o niego dbać.

Podsumowując, KPIs (Key Performance Indicators) odgrywają kluczową rolę w ocenie i monitorowaniu skuteczności wdrożenia metodyki BIM (Building Information Modeling) w projektach budowlanych. Stanowią one konkretne wskaźniki, które pozwalają firmom dokładnie analizować różne aspekty projektu, identyfikować obszary wymagające usprawnień i oceniać zwrot z inwestycji. Wartościowe wdrożenie opisanych KPIs pomaga firmom w zrozumieniu i ocenie rzeczywistych korzyści z BIM, a także umożliwia podejmowanie bardziej przemyślanych decyzji inwestycyjnych, poprawę jakości projektów i zwiększenie rentowności.

Pamiętajmy, że istnieje również potrzeba dostosowania KPI do różnych perspektyw i celów, i że nie zawsze jedna lista wskaźników będzie odpowiednia dla wszystkich stron zaangażowanych w projekcie. Warto skupić się na kluczowych KPI, które mają istotne znaczenie dla osiągnięcia efektywności projektu, a nie mierzyć wszystko bez wyraźnego celu. Dostosowanie KPI do konkretnego projektu pozwala na lepsze monitorowanie postępów i skupienie się na najważniejszych aspektach. Właśnie dlatego, przed rozpoczęciem projektu warto zdefiniować konkretne cele i wskaźniki, które najlepiej odzwierciedlają potrzeby wszystkich stron zaangażowanych w projekcie.


Kluczem do sukcesu jest SYSTEMATYCZNE monitorowanie postawionych KPI i podejmowanie działań naprawczych w razie potrzeby, co przyczynia się do ciągłego doskonalenia procesów budowlanych.


Niech BIM będzie z Wami!

Tags:

Комментарии

Не удалось загрузить комментарии
Похоже, возникла техническая проблема. Заново подключитесь к интернету или обновите страницу.
bottom of page