top of page

Skuteczny BIM Outsourcing: Co Cię Powstrzymuje?

W dynamicznym świecie architektury, inżynierii i budownictwa (AEC) pozostawanie na czele innowacji i efektywności ma ogromne znaczenie. Kiedy świat wchodzi w erę cyfrową, integracja technologii we wszystkie aspekty zarządzania projektami stała się czymś więcej niż tylko trendem – to konieczność.


Jednym z strategicznych podejść, które zdobyło znaczącą popularność oraz coraz większą konieczność ze względu na ekonomiczne oraz demograficzne przyczyny, jest outsourcing i offshoring usług modelowania informacji o budynku (BIM), o którym szerzej wspominaliśmy już w jednym z naszych poprzednich artykułów.

 

BIM, wszechstronna cyfrowa reprezentacja cech fizycznych i funkcjonalnych projektu, zrewolucjonizowała sposób, w jaki planuje się, realizuje i zarządza projektami budowlanymi. W obrębie tego dynamicznego krajobrazu pojęcie outsourcingu i offshoringu wprowadziło nowe wymiary elastyczności, specjalizacji i potencjału współpracy dla firm na całym świecie.

Dla firm, które dążą do wzmocnienia swoich zdolności BIM, jednocześnie skupiając się na głównych kompetencjach, możliwości oferowane przez outsourcing i offshoring są naprawdę kuszące.


Wyobraźcie sobie sytuację, w której wewnętrzne zespoły mogą skierować swoją energię na to, co jest ich kluczową kompetencją lub wyłącznie innowacje i strategię, podczas gdy specjalistyczny zespół ekspertów BIM zajmuje się złożonościami modelowania projektu, koordynacji i dokumentacji. To jest właśnie siła outsourcingu i offshoringu BIM.


outsourcing vs inhousing bim services

W tym artykule zagłębiamy się właśnie w tę dziedzinę, rzucając światło na kluczowe rozważania, z którymi borykają się potencjalni klienci. W miarę rozważania perspektyw wykorzystania zewnętrznej wiedzy eksperckiej do swoich przedsięwzięć BIM, będziemy analizować najważniejsze pytania, które się pojawiają:


  • Co mnie powstrzymuje przed korzystaniem z outsourcingu?

  • Jaką mam pewność, że zespół outsourcingowy jest odpowiedni dla mojego projektu?

  • Jak zmniejszyć ryzyko związane z outsourcingiem?

  • Skąd mam wiedzieć, że rzeczywiście pracują?

  • Jakie mam z tego korzyści, skoro i tak muszę wszystko sprawdzać?

  • Czy muszę nadzorować pracę zespołu outsourcingowego?

Rozpoczynając tę podróż, ważne jest, aby zrozumieć, że sukces outsourcingu i offshoringu BIM opiera się na współpracy, komunikacji i zaufaniu. Poprzez zrozumienie całego kontekstu i podejmowanie świadomych decyzji, można wykorzystać potencjał tego podejścia, aby podnieść jakość swoich projektów, zoptymalizować zasoby, nawet przy złożoności branży AEC.

BIM Outsourcing: Co mnie powstrzymuje przed korzystaniem?

Rozważania dotyczące outsourcingu usług BIM, chociaż pełne potencjału, niosą ze sobą pewne obawy, które naturalnie mogą pojawić się w umysłach decydentów. Te obawy często są postrzegane jako naturalna reakcja na zmiany i nowości, zwłaszcza gdy chodzi o procesy kluczowe dla branży AEC.

Jaki procent firm korzysta z outsourcingu BIM
Źródło: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0926580517300043

Jedną z głównych obaw jest kwestia kontroli i nadzoru nad projektem. Bałagan w zarządzaniu projektem i niepewność co do kontroli nad jego przebiegiem to jedne z najczęstszych obaw. Warto jednak pamiętać, że doświadczeni dostawcy outsourcingowi rozumieją wagę przejrzystości i regularnego raportowania. Kluczem do tego jest wstępna rozmowa i określenie jasnych linii komunikacji, oczekiwanych wyników oraz terminów. W taki sposób obie strony rozumieją swój obszar pracy oraz związane z nim odpowiedzialności, na podstawie których można nadal utrzymać kontrolę nad projektem, jednocześnie korzystając z zalet zewnętrznych ekspertów.


Inną obawą może być zabezpieczenie poufnych informacji. Zabezpieczenie poufnych informacji jest zawsze kluczowe. Wybór wiarygodnego dostawcy z odpowiednimi środkami ochrony danych oraz podpisanie umowy zabezpieczającej Wasze interesy może złagodzić te obawy.


Wreszcie, obawa o różnice kulturowe i bariery komunikacyjne może wydawać się niemałym utrudnieniem. O ile dzisiejsze technologie komunikacyjne i globalne środowisko biznesowe ułatwiają pokonanie tych wyzwań, trzeba sobie zdawać sprawę, że różnice istnieją, aczkolwiek warto jest je poznać. Tym łatwiej będzie nam rozumieć osobe w innej lokalizacji. Jak i przy obawie utraty kontroli nad projektem, także tutaj wstępna rozmowa i określenie współdziałania jest kluczowe.


Jaką mam pewność, że zespół outsourcingowy jest odpowiedni dla mojego projektu?


Obawy co do kompatybilności i efektywności nowego partnerstwa są zrozumiałe, ale istnieją sposoby, aby zminimalizować te obawy i uczynić proces wyboru bardziej pewnym i spokojnym.

Analiza doświadczenia i ekspertyzy

Przejrzenie portfolio zrealizowanych projektów przez potencjalnego dostawcę może dostarczyć konkretnej wiedzy na temat zdolności i zakresu działania. Poszukiwanie referencji i opinii od innych klientów, którzy korzystali już z usług zespołu outsourcingowego, może również dostarczyć cennych wskazówek na temat ich profesjonalizmu i jakości pracy.


Dostępne technologie i narzędzia

Jak wiecie, BIM wymaga stosowania nowoczesnych narzędzi i oprogramowania, które są kluczowe dla precyzyjnej i efektywnej pracy. Upewnijcie się, że wybrany partner jest zaawansowany technologicznie i posiada dostęp do niezbędnych zasobów.


Testowej współpraca lub projekt pilotażowy

Pozwala na zobaczenie pracy zespołu outsourcingowego w działaniu, zrozumienie ich procesów oraz ocenę, czy potrafią sprostać Waszym oczekiwaniom.

Wybór odpowiedniego zespołu outsourcingowego wymaga gruntownej analizy, kontroli i komunikacji. Pamiętajcie, że partnerstwo outsourcingowe opiera się na wzajemnym zrozumieniu, zaufaniu i współpracy. Wybierając zespół z doświadczeniem, odpowiednimi zasobami technologicznymi i elastycznością, możesz zwiększyć pewność, że Wasz projekt zostanie zrealizowany z sukcesem i zgodnie z oczekiwaniami.

Jak zmniejszyć ryzyko związane z outsourcingiem?


Ograniczanie ryzyka jest częstym problemem przy outsourcingu jakichkolwiek usług. Aby zmniejszyć ryzyko związane z outsourcingiem BIM, należy ustalić jasne oczekiwania poprzez dobrze zdefiniowane zakresy projektów i harmonogramy. Solidna umowa wyszczególniająca rezultaty, kamienie milowe i standardy jakości może stanowić solidną podstawę współpracy. Regularne oceny wydajności i aktualizacje postępów zapewniają, że praca pozostaje zgodna z oczekiwaniami.

Skąd mam wiedzieć, że rzeczywiście pracują?

Utrzymanie wglądu w postępy outsourcowanych projektów BIM ma kluczowe znaczenie. Narzędzia i platformy do wspólnego zarządzania projektami umożliwiają śledzenie zadań, działań i kamieni milowych w czasie rzeczywistym. Regularne wideokonferencje i raporty z postępów pozwalają monitorować wykonywane prace i szybko reagować na wszelkie wątpliwości. Przejrzysty przepływ pracy zapewnia odpowiedzialność i utrzymuje wszystkich na tej samej stronie.


Aczkolwiek, najważniejszym czynnikiem pozostaje wciąż zaufanie. Jest ono zbudowane na otwartej, jasnej komunikacji, pracy próbnej oraz utrzymaniu regularnego kontaktu, dzieleniu się wiedzą oraz poprzez wzajemne rozwiązywanie problemów. Przy długoterminowych projektach, pomaga tutaj kontrakt w formie związania zespołów razem, zamiast kontrakt o dzieło wykonane.

Również, nasz model biznesowy koncentruje się na zdalnej pracy niemalże w 100% (z wyjątkiem sytuacji, gdy pracownicy wybierają odwiedzanie naszego biura i wykonywanie obowiązków na miejscu). Dlatego z pełną świadomością doceniamy znaczenie regularnych spotkań, bieżących aktualizacji postępów oraz precyzyjnie określonych oczekiwań wobec naszego zespołu. Dzięki tym praktykom, możemy mieć pewność, że każde zadanie zostanie zrealizowane zgodnie z harmonogramem, i że nikt nie ‘BIMba’ w godzinach pracy.


Jakie mam z tego korzyści, skoro i tak muszę wszystko sprawdzać?


Choć utrzymanie nadzoru jest ważne, ważne również jest zaufanie osobom, z którymi się współpracuje. Pandemia pokazała pracodawcom jak ważne jest obdarzenie pracowników zaufaniem, a praca z domu czy z biura może być tak samo efektywna.

Dlatego, przekazanie rutynowych zadań doświadczonemu zespołowi pozwala uwolnić wewnętrzne zasoby i skupić się na planowaniu strategicznym, innowacjach i relacjach z klientami. Specjalistyczna wiedza zespołu outsourcingowego może prowadzić do poprawy dokładności, szybszego ukończenia projektu i obniżenia kosztów w dłuższej perspektywie.


Czy muszę nadzorować pracę zespołu outsourcingowego?


Tak i... zarazem nie.


Chociaż pewien poziom nadzoru jest oczywiście zalecany, to jego stopień zależy od poziomu komfortu i złożoności projektu. Renomowany partner outsourcingowy zrozumie Wasze preferencje i dostosuje swoją komunikację i raportowanie do stawianych oczekiwań. Przejrzyste kanały komunikacji i regularne aktualizacje pomogą zbudować zaufanie i wiarę w ich możliwości.

Nadzorowanie powinno odbywać się dokładnie tak samo, jakby odbywało się w kanałach wewnętrznych firmy. To, że zadania są outsourcingowane / offshorowane, nie powinno przysparzać nikomu bólu głowy.


Podsumowując

Outsourcing oraz offshoring BIM oferują istotne korzyści dla firm z branży AEC. Starannie wybierając wiarygodnego partnera, definiując jasne parametry projektu i wspierając otwartą komunikację, możecie wykorzystać korzyści płynące z takiego rozwiązania, zachowując kontrolę i widoczność nad swoimi projektami BIM. Pamiętajcie, że udany outsourcing to współpraca oparta na zaufaniu, kompetencjach i wspólnych celach.


Skuteczny outsourcing nie powinien generować dodatkowych kłopotów ani niebezpieczeństw dla firm czy stawać się balastem, który stale wymaga nadzoru. Powinien działać jako mechanizm usprawniający procesy i optymalizujący projekty, dostarczając jedynie korzyści i przyczyniając się do wzrostu wydajności. A to możemy zagwarantować Wam już dziś!

Niech BIM będzie z Wami!

Comments


bottom of page